KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Добре дошли в сайта на КРЗ ПОРТ БУРГАС

Нашето Дружество е създадено през 1974 година. От 1997 година ние сме дъщерно дружество в структурата на Индустриален Холдинг “България” АД .
КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е бързо развиващо се частно пристанище, специализирало дейността си в обработката на метали, метални конструкции и насипни хранителни товари.
Предлаганите от нас услуги отговарят на международния стандарт за качество ISO 9001:2008.
Нашият стремеж е да бъдем винаги близо до нуждите на клиентите си и да задоволяваме техните изисквания, относно качествено и професионално изпълнение на услугите.

Новини