ВИЗИЯ

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ/ПЕРСПЕКТИВИ

И теорията, и практиката казват, че всяко пристанище трябва да има резервни територии за своето развитие, за да може да отговори на неочакваните изменения на транспортния пазар, а като географско разположение то е в непосредствена близост до международните транспортни кор Разширението е необходимо, дори ако в момента пристанището има резерв от капацитет, както е при КРЗ Порт-Бургас АД.
Поради тези причини Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД стартира инвестиционен проект за разширение. Утвърден е Генерален план и Идеен проект за разширение на пристанището

В КРЗ Порт Бургас АД беше извършена символична първа копка на проект инвестиционен проект за разширение на пристанището.
Настоящия проект на генерален план е разработен в съответствие с раздел ІV от ЗМПВВППРБ за разширяване на пристанище за обществен транспорт с регионално значение и КРЗ ПОРТ БУРГАС гр.Бургас и изискванията на НАРЕДБА № 39 от 21.12.2005 г., за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт, издадена от министъра на транспорта и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В проекта, на база очакваните товари са набелязани необходимите технологични и организационни мероприятия за развитие на пристанището, с цел повишаване неговата ефективност, целесъобразност и експлоатационна годност.
Проектът предвижда изграждане на още 2 бр. корабни места, конфигурирани под ъгъл едно спрямо друго, затварящи съществуващата неусвоена лагуна между КРЗ ПОРТ БУРГАС и “Трансстрой” Бургас.
Така получените 4 бр. корабни места със съответствуващото оборудване, включващо широка гама товарозахватни устройства, така и с универсалността на складовите съоръжения към тях ще могат да се използват като съоръжения с общо предназначение за обработка както на генерални, така и на насипни товари.

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е разположено в южната промишлена зона на гр.Бургас.
Географски координати: 42º29’2 N 27º27’2 E

Контакт с нас

КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

ул.”Индустриална” № 3, Бургас 8000, България

  • Централа : + 359 56 84 90 06
Scroll to Top