ДЕЙНОСТ

КРЗ Порт Бургас АД извършва пристанищни дейности и услуги по чл.116 ал.2 т.2 и 3 ЗМПВВППРБ: обработка (товарене, разтоварване, подреждане, съхранение и т.н.) на генерални, насипни, наливни, неопасни товари и контейнери, опасни генерални и насипни товари клас 4 и 5 по класификацията на ИМО, техническо имущество клас 1 по класификацията на ИМО и поща.
Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД разполага с висококвалифициран персонал и технологична екипировка за извършване на услуги, свързани с цялостният процес на обработка и транспортиране на товарите.
Пристанището е разположено на собствена територия от 66 хил.кв.м в южната промишлена зона на гр.Бургас, географски координати: 42º29’2 N 27º27’2 E.

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС притежава собствен кей 220 м с обособени две корабни места при максимално газене 10.5 м обслужван от три портални крана с товароподемност съответно 5т, 10т и 15 т. и един мобилен пристанищен кран Liebherr с товароподемност 64 т.
През пристанището преминават 2 бр. жп коловози с дължина 720 м. със собствено отклонение на индустриален ЖП клон, както и ЖП рампа обслужваща едновременно 6 вагона.
На територията на пристанището са обособени открити складови площи и закрити складове, обслужвани от специализирана тилна пристанищна механизация:
Открити площи за стифиране и съхранение на товари 16300 кв.м.
Закрити площи за стифиране и съхранение на товари 11400 кв.м.

На територията на пристанището е изграден терминал за обработка на зърнени товари, включващ 5 бр. силози с капацитет 3000 МТ и 4 бр с капацитет 6000 МТ и непрекъснат гумено-лентов транспортьор с капацитет 150т/час.
следните брегови и инфраструктурни съоръжения:

 • 3 бр. Ел. портални крана с капацитет съответно – 5 т., 10т. и 15 т., които са монтирани на собствен кей и оперират по цялата дължина на кея. /първо и второ корабно място/
 • 1 бр. Мобилен пристанищен кран Liebherr с товароподемност 64 т.
 • 4 бр. Челни товарачи
 • 8 бр. Вилкови товарачи с товароподемност от 3 до 16 т. и височина на повдигане до 5 м.
 • 1 бр. Универсален багер 20 т.
 • 1 бр. Автовишка 14 м.
 • 8 бр. Автовлекачи оборудвани с 8 до 20 т. ремаркета
 • 1 бр. Багер Фукс
 • 4 бр. ел. козлови крана с товароподемност 12,5 т.
 • 2 бр. ел. мостови крана с товароподемност 12,5 т.
 • Електронни автовезни: 1 бр. – 60 т. и 1 бр. – 60 т.
 • Комбинирана ЖП и авто рампа с дължина 150 м.
 • Собствени коловози с дължина 720 м.
 • Авто и ЖП разтоварище
 • Високото качество на обслужване на товарите е задължително условие и се гарантира с действащата система по качество ISO 9001:2008.

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е разположено в южната промишлена зона на гр.Бургас.
Географски координати: 42º29’2 N 27º27’2 E

Контакт с нас

КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

ул.”Индустриална” № 3, Бургас 8000, България

 • Централа : + 359 56 84 90 06
Scroll to Top