ЗАЩО КРЗ ПОРТ БУРГАС АД?

 • Географското разположение на Бургас в частност на пристанище КРЗ Порт Бургас в близост до транспортен коридор
  №8–Изток-Запад, транспортен коридор №4–Север-Юг, транспортен коридор TRACECA – Европа-Азия през Черно море, позволява транзитно преминаване на товарите между Европа и Азия.
 • Кратък път до индустриализираната южна част на страната.
 • Благоприятен климат и хидрометеорологични условия, предопределящи целогодишно използване на пристанището.
 • Висококвалифициран персонал и технологична екипировка

  Качественото извършване на  услугите  свързани с цялостният процес на съхранение, обработка и транспортиране  на товарите е задължително условие и се гарантира с действащата система за управление на качество ISO 9001:2015
 • Лесен подход откъм море.
 • Добре развита инфраструктура в региона –пътна мрежа /шосейна и ж.п./.
 • Наличие на фирма за охрана, осигуряваща ред, сигурност и защитеност.
 • Условия за съхранение на товарите под митнически режим.
 • Индивидуален подход към всеки клиент.
 • Конкурентна ценова политика
 • Система за качество ISO 9001:2015 Охрана от специализирана фирма
Контакт с нас

КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

ул.”Индустриална” № 3, Бургас 8000, България

 • Централа : + 359 56 84 90 06
Scroll to Top