КОИ СМЕ НИЕ

КРЗ Порт Бургас АД е дъщерно дружество, част от портфейла на Индустриален Холдинг България АД. Създадено е през 1974 г, като част от бившето ДСО „Рибно стопанство“ с основна дейност кораборемонтни услуги за българския риболовен флот.
През периода 2005г. – 2006г. започва постепенно преструктуриране на дейността, след като КРЗ Порт Бургас АД, успешно се регистрира като Пристанище за обществен транспорт с регионално значение и Пристанищен оператор.

На база Удостоверението за експлоатационна дейност, съгласно чл.116 ал.2 т.2 от ЗМПВВППРБ, пристанищните дейности и услуги на КРЗ Порт Бургас АД включват обработка (товарене, разтоварване, подреждане, съхранение и т.н.) на генерални, насипни, наливни, неопасни товари и контейнери, опасни генерални и насипни товари клас 4 и 5 по класификацията на ИМО, техническо имущество клас 1 по класификацията на ИМО и поща.

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е разположено в южната промишлена зона на гр.Бургас.
Географски координати: 42º29’2 N 27º27’2 E

Контакт с нас

КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

ул.”Индустриална” № 3, Бургас 8000, България

  • Централа : + 359 56 84 90 06
Scroll to Top