МИСИЯ

Мисията е създаване на ефективен модел на управление и организация на пристанищна услуга по обработване и съхранение на товари от частно търговско дружество – пристанищен оператор.

Политиката е насочена приоритетно към разширяване и развитие на пристанищната дейност – инвестира се в модернизация на инфраструктурата  и в специализирано оборудване.

Бизнес стратегията за развитие е насочена към специализация на пристанището в обработката на генерални товари и зърнени храни.

Инвестира се в ресурсите на пристанището – надграждане на компетентността на персонала и поддържане на модерно технологично оборудване.

Реализира се Генералния план за разширение и развитие на пристанището.

Технологията на обработка на различните видове товари е съобразена с екологичните стандарти за опазване на околната среда.

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е разположено в южната промишлена зона на гр.Бургас.
Географски координати: 42º29’2 N 27º27’2 E

Контакт с нас

КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

ул.”Индустриална” № 3, Бургас 8000, България

  • Централа : + 359 56 84 90 06
Scroll to Top