УСЛУГИ

На база Удостоверението за експлоатационна дейност, съгласно чл.116 ал.2 т.2 от ЗМПВВППРБ, пристанищните дейности и услуги на КРЗ Порт Бургас АД включват обработка (товарене, разтоварване, подреждане, съхранение и т.н.) на генерални, насипни, наливни, неопасни товари и контейнери, опасни генерални и насипни товари клас 4 и 5 по класификацията на ИМО, техническо имущество клас 1 по класификацията на ИМО и поща.
Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД извършва:
Товаро-разтоварни услуги;
Складови услуги;

Транспортно-спедиторски услуги;
Съпътстващи услуги, извършвани на плавателни средства;
Допълнителни услуги;
Товаро-разтоварните услуги включват разтоварване и товарене на плавателни и сухопътни транспортни средства.
Складовите услуги включват съхранение на различни видове товари в открити и закрити складови площи на Пристанището при осигурена охрана съгласно изискванията за сигурност.
Транспортно-спедиторските услуги включват издаване и оформяне на документи – Товарителница, Акт-известие, Генерален Акт, Отчетно писмо, както поставяне на пломба, скоби и др.
Допълнителни услуги предлагани от пристанището са отдаване на подемно-транспортни машини и съоръжения, ТЗУ и инвентар собственост на Пристанището. Съпътстващи услуги касаят укрепване и разкрепване, теглене, сортиране, опаковане на товари, чемберосване, опушване на вагони, отваряне и затваряне на корабни товарни помещения, измитане, измиване, покриване и др.; снабдяване на корабите с вода, комуникации, електрическа енергия, приемане на битови отпадъци и корабни отпадъчни масла; технически ремонти на специализирана пристанищна механизация, предоставяне на техническо оборудване; осигуряване на домуване на автомобили в района на пристанището при денонощен достъп и др.

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е разположено в южната промишлена зона на гр.Бургас.
Географски координати: 42º29’2 N 27º27’2 E

Контакт с нас

КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

ул.”Индустриална” № 3, Бургас 8000, България

 • Централа : + 359 56 84 90 06
 • Технически секретар: + 359 56 84 90 06
 • Факс : + 359 56 84 26 08
 • E-mail: office@krzport-bourgas.com
 • Изпълнителен Директор
 • + 359 56 84 90 06; dsv@krzport-bourgas.com;
 • Директор Експлоатация + 359 56 84 90 04; p.staykov@krzport-bourgas.com;
 • Технически Директор + 359 56 84 90 33; dsv@krzport-bourgas.com;
 • Офицер по сигурността + 359 56 84 90 33; dsv@krzport-bourgas.com;
 • Икономически Директор + 359 56 84 90 32; m.dikova@krzport-bourgas.com;
 • СУК ISO 9001:2015 + 359 56 84 90 11; svetla@krzport-bourgas.com;
 • Старши стифадор + 359 88 459 52 62;
 • Оперативен дежурен + 359 88 771 11 49;
Scroll to Top