Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е разположено в южната промишлена зона на гр.Бургас.
Географски координати: 42º29’2 N 27º27’2 E

Контакт с нас

КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

ул.”Индустриална” № 3, Бургас 8000, България

 • Централа : + 359 56 84 90 06
 • Технически секретар: + 359 56 84 90 06
 • Факс : + 359 56 84 26 08
 • E-mail: office@krzport-bourgas.com
 • Изпълнителен Директор
 • + 359 56 84 90 06; dsv@krzport-bourgas.com;
 • Директор Експлоатация + 359 56 84 90 04; p.staykov@krzport-bourgas.com;
 • Технически Директор + 359 56 84 90 33; dsv@krzport-bourgas.com;
 • Офицер по сигурността + 359 56 84 90 33; dsv@krzport-bourgas.com;
 • Икономически Директор + 359 56 84 90 32; m.dikova@krzport-bourgas.com;
 • СУК ISO 9001:2015 + 359 56 84 90 11; svetla@krzport-bourgas.com;
 • Старши стифадор + 359 88 459 52 62;
 • Оперативен дежурен + 359 88 771 11 49;
Scroll to Top